GYIK

Vissza

Hogyan tudok az Alfa Hitel Zrt-vel kapcsolatba lépni?

Elérhetőségeinket honlapunkon itt találja. Kérjük minden esetben készítse elő ügyfélszámát, amely az azonosítási folyamatot jelentősen leegyszerűsíti és az ügyintézés menetét gyorsítja.

Ügyintézés személyesen ügyfélszolgálatunkon, előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Telefonon kizárólag általános – pénzügyi adatokat nem érintő – tájékoztatásra van mód.

Írásos formában érkező megkeresések közül az elektronikus úton küldött levelek esetén csak a már korábban bejelentett e-mail címre áll módunkban válaszunkat megküldeni.

Mi a teendőm, ha adataim változtak?

Személyes adatokban történt változások bejelentésének módja a személyes okmányok fénymásolatának beküldése (a dokumentum eredeti aláírással ellátva kerüljön benyújtásra).

Cégadatokban történt változás esetén az aktuális Társasági szerződés; az aláíró személyében történt változás esetén pedig Aláírási címpéldány/Aláírás minta eredeti példányának bemutatása vagy e-akta benyújtása szükséges.

Kapcsolattartási elérhetőségeket (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) bejelenteni/módosítani eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozattal lehetséges.

Ki minősül mikro vállalkozásnak?

A fogalom teljeskörű tisztázása nagy körültekintést és a vállalkozás ügyfélcsoportjának ismeretét igényli. Ezért mindenképp felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy körültekintéssel járjanak el amikor vállalkozásuk kategóriáját kívánják meghatározni. Jelen tájékoztatónk összefoglaló jellegű, iránymutatás, a törvényi szabályozás teljes, tényleges tartalmának ismerete szükséges. 

A 2004. évi XXXIV. a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 3. § (3) bekezdése határozza meg, hogy a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Fontos, hogy a fenti kritérium teljesülését a törvény 5§. alapján a kapcsolt, kapcsolódó és partner vállalkozások "azon vállalkozás esetében, amelynek partner- vagy kapcsolódó vállalkozásai vannak, a 3. §-ban meghatározott adatokat az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján, ennek hiányában a vállalkozás nyilvántartása alapján kell meghatározni."

Az 5.§ (3) bekezdése rögzíti azt is, hogy amennyiben egy vállalkozás éves szinten túllépi a 3. §-ban meghatározott foglalkoztatotti létszám vagy pénzügyi határértékeket, vagy elmarad azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszíti el, illetve nyeri el a közép-, kis- vagy mikrovállalkozói minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépi az adott határértékeket vagy elmarad azoktól.

Készítettete: