GYIK

Vissza

Mi a teendőm, ha a hitel mögötti biztosítékot/fedezetet kívánom módosítani?

Amennyiben Ügyfelünk az ügylet fedezetéül szolgáló biztosítékok körét módosítani kívánja, úgy azt egy eredeti, cégszerűen aláírt nyilatkozat benyújtásával kezdeményezheti, melyben megjelölésre kerül a módosítani kívánt- és az újonnan felajánlott fedezet, valamint a módosítás okai.

Előtörlesztés menete

  • A hitelszerződés futamideje alatt lehetőség van részelőtörlesztésre, amely külön szerződésmódosítással nem jár.
  • Az előtörleszteni kívánt összeg utalásakor a közlemény rovatban a szerződésszám mellett kérjük feltüntetni, hogy „Előtörlesztés”, továbbá egy példány eredeti, cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot szükséges eljuttatni Társaságunk részére arra vonatkozóan, hogy az előtörlesztés jogcímen utalt összeget részelőtörlesztésre kívánják fordítani.
  • Amennyiben a részelőtörlesztésként megjelölt összeg beérkezéskor a szerződés folyószámláján Társaságunk lejárt esedékességű tartozást tart nyilván, úgy elsőként a tartozás kiegyenlítésére kerül sor, azt követően a fennmaradó rész fordítható részelőtörlesztésre. A jóváírás után generált új törlesztési ütemezést postai úton juttatjuk el Ügyfelünk részére.

Végtörlesztés menete

  • Hitelszerződés végtörlesztésére kizárólag Társaságunk által kiadott (részletes pénzügyi adatokat tartalmazó) Egyenlegközlő igazolás alapján kerülhet sor.
  • A szerződés lezárásához szükséges összeget tartalmazó igazolás kiadásának feltétele, hogy a Társaságunk honlapján közzétett, végtörlesztési folyamat elindítását szolgáló – hitelkonstrukciónak és fedezetnek megfelelő – formanyomtatvány tartalmilag és formailag megfelelő eredeti példánya benyújtásra kerüljön.
  • Társaságunk a hiánytalan nyomtatvány beérkezését követő 8 banki munkanapon belül adja ki az Egyenlegközlő igazolás egy eredeti, cégszerű aláírással ellátott példányát, amely érvényességi ideje minden esetben a kiállítástól számított 8 banki munkanap.

Kifutó hitelszerződés

  • A szerződés futamidejének lejáratát követően Társaságunk zárási elszámolást készít. Amennyiben a szerződés folyószámláján Társaságunk tartozást tart nyilván, a szerződés lezárására és a biztosítékok kiengedésére kizárólag a zárási elszámolásban szereplő összeg befizetését követően kerülhet sor.

Mi számít kapcsolt vállalkozásnak?

Kapcsolt vállalkozásnak kell érteni azon gazdasági társaságokat, amelyekben a Hiteligénylő Vállalkozás a Ptk. 8:2.§ szerinti többségi befolyással rendelkezik. Ha a Hiteligénylő Vállalkozás tagjai között van 50%-os részesedésnél nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tag, akkor kérjük annak a gazdasági társaságnak az adatait megadni, akiben ugyanezen tag szintén többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik illetve, ha a hitelfelvevő többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik valamely gazdasági társaságban, úgy ezen kapcsolt vállalkozás(ok) megadása szükséges!

Többségi irányítást biztosító befolyásnak minősül, ha egy személy közvetlenül rendelkezik az adott vállalkozásban a vagyoni hozzájárulás (törzsbetét, törzstőke, alaptőke) vagy a szavazatok több mint 50%-ával, illetve e nélkül is, ha jogosult a vállalkozásban a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok többségének kinevezésére vagy leváltására.

Hogyan tudom a Széchenyi Mikrohitel terméket igényelni?

A hitel igénylését online lehet kezdeményezni a KAVOSZ honlapján https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-online-ugyfelfiok-regisztracio/ ezzel egyidőben kérjük vegyék fel Társaságunkkal a kapcsolatot, hogy a hitelminősítési folyamatot mielőbb elkezdhessük.

Készítettete: