Széchenyi Mikrohitel MAX+

Kifejezetten a hazai mikrovállalkozások fejlődését segítő állami kamat-, kezelési költség- és garantőrintézményi kezesség bevonása esetén kezességi díj támogatásban részesített beruházási hitel, amely felhasználható agrár és nem agár beruházási célok finanszírozására (például ingatlan vásárlás, építés, fejlesztés, új vagy használt gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök vásárlása, beszerzése is).

Minimum 1 millió, maximum 50 millió forint. (Az adható hitelösszegre vonatkozó további korlátokat részletesen lsd. a Mikrohitel Szabályzatban .)

A Vállalkozásnak rendelkeznie kell a beruházás/fejlesztés (beleértve az esetleges szabad felhasználású forgóeszközhitelrészt is) tervezett összköltsége min. 25 %-ának megfelelő saját erővel.

AZ IGÉNYLÉS BENYÚJTÁSÁHOZ NÉLKÜLÖZHETETLEN:

  • Széchenyi Mikrohitel MAX+ Igénylési Lap és Nyilatkozat a konstrukcióban való részvételhez, amely online kitölthető itt: https://www.kavosz.hu/szechenyi-kartya-program-online-ugyfelfiok-regisztracio/ 
  • Nemleges adóigazolás (köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés esetén nem szükséges)
  • Az igénylő/cégjegyzésre jogosult személyes okmányai
  • Az igényléshez szükséges részletes dokumentumok hamarosan elérhetők a dokumentumtárban.

FELHASZNÁLHATÓ

  • immateriális javak beszerzésére, 
  • ingatlan építésére, vásárlására, fejlesztésére;
  • új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére
  • gép, tárgyi eszköz fejlesztésére azzal, hogy átmeneti jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet esetén közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára is lehetséges tehergépjármű vásárlás
  • szabad felhasználású forgóeszköz beszerzésére, de egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a lehet szabad felhasználású forgóeszközhitel;
  • hitelkiváltásra azzal, hogy a korábbi, kiváltandó beruházási hitel célja meg kell, hogy feleljen a Konstrukció keretében finanszírozható hitelcéloknak, amelynek vizsgálata és ellenőrzése a finanszírozó pénzügyi intézmény feladata, kizárólag a vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy devizában felvett piaci árazás szerint nyújtott korábbi beruházási hitel vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség azzal, hogy MFB GÚHP, illetve PVRK konstrukció(k) keretében létrejött hitelügyletek kiváltása csak az eredeti hitelnyújtó által lehetséges.
A Széchenyi Mikrohitel MAX+ hitelkonstrukció keretein belül lehetőség van agrár célú és nem agrár célú beruházások finanszírozására.

Amennyiben a vállalkozás által az Igénylési lapon a hitelügylet cél szerinti TEÁOR kódja az alábbi tevékenységi körök valamelyike, úgy a hitelügylet agrár célú hitelügyletnek minősül:

a) TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás 225 000 euró keretösszegű átmeneti vagy 25 000 euró keretösszegű mezőgazdasági csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást)

b) TEÁOR’08 016, 017, 02, (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás 1 800 000 euró keretösszegű átmeneti vagy 200 000 euró (közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 100 000 euró) keretösszegű általános csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást).

Nem agár célú hitelügyletnek minősül az ügylet, amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR kódja nem a fentiekben nevesített TEÁOR kódok közé tartozik. Nem agrárcélú hitelügylet csak az 1 800 000 euró keretösszegű átmeneti vagy általános csekély összegű támogatási jogcímen nyújtható.

Társaságunk az ügylet-, és fedezetminősítés eredményének megfelelően óvadék kikötéséről, kezesség bevonásáról is dönthet. 

FELTÉTELEK

A részletes feltételeket a kondíciós lista tartalmazza, amelyet a dokumentumok közül tud letölteni.

1.

Kamat (ügyleti kamat): 19,0 %/év

Kamattámogatás: 14 % / év

Ügyfél által fizetendő ügyleti kamat (ún. nettó ügyleti kamat*): 5 %/év

2.

Kezelési költség: 0,7 % / év

Kezelési költségtámogatás: 0,7 %/ év

Ügyfél által fizetendő kezelési költség (ún. nettó kezelési költség*): 0 %/év

Az ügyleti kamat és a kezelési költség a futamidő alatt nem változik, annak mértéke fix.

3.

Szerződéskötési díj (szerződött hitelösszegre vetítve): egyszeri 1 %, de minimum 200.000,- Ft

4.

Folyósítási jutalék (folyósításonként): 15 000 Ft

5.

Rendelkezésre tartási díj (szerződött, de le nem hívott összeg után): 1% 

6.

Óvadék, intézményi kezesség: Társaságunk az ügylet fedezettségének függvényében további biztosítékokat, így elsősorban a hitel futamidejének időtartamára óvadékot és intézményi kezességet várhat el.

Készítettete: